Tag Archives: šmc

Pokalbis apie videomeną ir medijas (V.Klimašauskas, R.Dubinskaitė, J.Fomina)

Ar įvairialypė terpė tikrai iškreipia pasaulį? Ar vaizdo menas, kompiuteriai, kitos modernios technologijos kuria naują tikrovę? Kodėl dabartinė visuomenė taip trokšta gaminti ir vartoti vaizdus? – šiuos ir panašius klausimus kelia Vilniaus šiuolaikinio meno centre veikianti  paroda „Dekoderis“.

Plačiau parodos temomis diskutuoja šiuolaikinio meno parodų kuratoriai, menotyrininkai Renata Dubinskaitė, Julija Fomina ir Valentinas Klimašauskas – kovo 12 d., trečiadienį, 13.00 val. laidoje „Vaizdų epocha“ per „Klasikos“ programą (ved. Gailutė Jankauskienė).

Tagged , , , , , , , , , , , ,

“Apgauk mane gerai, arba manipuliacija kaip istorinė tiesa”: paskaitos tekstas

Nusprendžiau publikuoti tekstą, kurį naudojau skaitydamas pranešimą Šiuolaikinio Meno Centre (2008 m. spalio 3 d.), nes sulaukiau kelių prašymų pateikti kokią nors dokumentaciją. Šis tekstas, savo ruožtu, sudarytas iš straipsnio “Apgauk mane ir daryk tai gerai” (kuris netrukus bus paskelbtas leidinyje “Fotografija ’08”) bei vėliau prirašytų pastabų ir komentarų.

Nuo pat pirmųjų atvaizdo inkorporavimo į žiniasklaidą dienų, „istorinės akimirkos“ samprata tapo priklausoma nuo daugybės reguliavimo, režisavimo, cenzūravimo veiksnių. Istorija turėjo atrodyti „tikriau“ už pačią tiesą. Dažnai paaiškėja, kad tai, kas „yra matoma“, yra tai, kas „yra rodoma“. Tačiau kas nuo to pasikeičia?

Kalbant apie manipuliaciją medijuojamo atvaizdo turiniu, paprastai turima omenyje technika, kurios pagalba transformuojama tikrovėje esančio referento vaizdinė reprezentacija siekiant pakeisti pačios tikrovės suvokimą. Kitaip tariant, manipuliuoti – tai turėti reikalų su referentu per jo reprezentaciją. Mąstant apie istorinei reprezentacijai skirtą atvaizdą, galima klausti: koks ir kur yra medijuojamo pranešimo turinio referentas ir ką galima vadinti „autentišku“ istorinio įvykio atvaizdu?

Continue reading

Tagged , , ,

“Apgauk mane gerai, arba manipuliacija kaip istorinė tiesa”: ŠMC, spalio 3 d., 18 val.

Vilniuje, ŠMC, tebesitęsiant projektui “Lietuvos fotografija ’08” toliau rengiamos paskaitos ir pokalbiai apie vizualumą, fotografiją, tekstus ir kultūros aktualijas. Penktadienį, spalio 3 d., 18 val. skaitysiu pranešimą “Apgauk mane gerai, arba manipuliacija kaip istorinė tiesa,” kuriuo plėtosiu vizualiosios manipuliacijos tematiką. Tai bus savotiškas manipuliacijos kaip kasdienio reiškinio aktualizavimas dabartinės kultūros kontekste. Įėjimas laisvas.

Nuo pat pirmųjų atvaizdo inkorporavimo į žiniasklaidą dienų, „istorinės akimirkos“ samprata tapo priklausoma nuo daugybės reguliavimo, režisavimo, cenzūravimo veiksnių. Istorija turėjo atrodyti „tikriau“ už pačią tiesą. Dažnai paaiškėja, kad tai, kas „yra matoma“, yra tai, kas „yra rodoma“. Tačiau kas nuo to pasikeičia?
Kalbant apie manipuliaciją medijuojamo atvaizdo turiniu, paprastai turima omenyje technika, kurios pagalba transformuojama tikrovėje esančio referento vaizdinė reprezentacija siekiant pakeisti pačios tikrovės suvokimą. Kitaip tariant, manipuliuoti – tai turėti reikalų su referentu per jo reprezentaciją. Mąstant apie istorinei reprezentacijai skirtą atvaizdą, galima klausti: koks ir kur yra medijuojamo pranešimo turinio referentas ir ką galima vadinti „autentišku“ istorinio įvykio atvaizdu?
Tagged , ,
%d bloggers like this: