Tag Archives: menas

Straipsnis: “‘Keistos tiesos’: tarp pranešimo ir suvokimo”

Dienraščio “Klaipėda” skiltyje “Gintaro Lašai” aptikau Gyčio Skudžinsko straipsnį apie “Keistų Tiesų” parodą Klaipėdos Parodų Rūmuose.

Tagged , , , ,

TROJANAS ŠV. JONO GATVĖJE, arba “Paskutinioji lietuvių dailės paroda”

Yra toks terminas “trojanas”. Etimologija siekia antiką. Įsibrovėliai klasta patenka į
apgultą Troją ir ją užkariauja. Mito esmė ta, jog įsibrovėlius įsileidžia kaip savus.
Išdavikiškas manevras. Šiuolaikiniame pasaulyje šiuo terminu vadinama ir programa,
įsibraunanti į kompiuterį ir slapta vagianti įvairius duomenis. Tokį džiaugsmą “pasigavo”
ir senučiukas “Šv. Jono gatvės” galerijos kompiuteris prieš pat “Paskutiniosios lietuvių
dailės parodos” atidarymą. Trojano būta tikrai agresyvaus, todėl kompiuteris išleido
paskutinį atodūsį ir visi planai sumaketuoti parodos plakatus nuėjo perniek.
“Ką padarysi”, pasakytų Kurtas Vonegutas. Iš nemalonios situacijos buvo išsisukta
kitais keliais, tačiau šis inicidentas privertė susimąstyti apie pačios parodos funkciją.
Argi tai nebuvo situacija, kuomet galva nesuprato, kur ją kojos nunešė? Continue reading

Tagged , , , ,

ANONSAS: Paskutinioji lietuvių dailės paroda 07-09-20

Šv. Jono gatvės galerija, Šv. Jono 11, Vilnius
2007 09 20 – 10 07
Kuratoriai: Rima Blažytė, Vidas Poškus
Organizatorius: Lietuvių dailos mylėtojų draugija

Paskutinioji lietuvių dailės paroda yra skirta Pirmosios lietuvių parodos (atidarytos 1907 metais sausio 9 dieną naujuoju stiliumi Vileišių rūmuose Antakalnyje, Vilniuje) šimtosioms metinėms.
Paskutiniosios lietuvių parodos tikslas – reflektuoti tautiškumo temą sparčiai besiglobalizuojančiame pasaulyje.
Ar šiandieninėmis sąlygomis dar įmanoma kalbėti apie tautinę valstybę, tautiniais pagrindais konsoliduotą visuomenę?
Kokia nacionalumo prasmė postmodernioje kultūroje ir mene?
Koks jo santykis su praeitimi, dabartimi ir ateitimi?
Ar egzistuoja aktualus, gyvas, betarpiškas 2007 metų parodos dalyvių ryšys su 1907 metų paroda?
Ar tikrai šį projektą galima vadinti paskutiniąja lietuvių paroda? Ar ši paroda tikrai yra paskutinė, ar jos dalyviai suvokia save kaip lietuvius ir ar tai tikrai yra paroda?

Į klausimus parodoje bandys atsakyti ir “Keistos tiesos”.
Info paimta iš Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos puslapio.

Tagged , , ,

“SABOTAŽAS 2007”

Ką gi, šiandien- parodos atidarymas galerijoj “Kairė-Dešinė” (Latako 3). Kontekstas nedviprasmiškas- “Alternatyvus Moterų Festivalis”. Įdomu, kaip Keistos Tiesos integruosis jame- parodoj be manęs ir Tautvydo Bajarkevičiaus- vien moterys. Kaip bebūtų, atsiliepimai ir komentarai- netrukus. O kol kas- skubu visur suspėti.

Tagged , , , , ,

Konferencija „Medijų sfera: filosofija, komunikacija, menas“ ir simpoziumas „Audiovizualinės studijos ir kūrybinė raiška“

Spalio 5-6 dienomis vyks pirmasis Lietuvove akademinis renginys, skirtas medijų kultūrai analizuoti. Tai konferencija „Medijų sfera: filosofija, komunikacija, menas“ ir simpoziumas „Audiovizualinės studijos ir kūrybinė raiška“. Rengėjas- VDA fotografijos ir medijos meno katedra, kurios dešimtmečio proga šis renginys ir organizuojamas.

Vieta: A. ir A. Tamošaičių galerijos „Židinys“ salė, Domininkonų g. 15, Vilnius.

Pranešimų trukmė 15-20 min., klausimai-diskusijos – 10 min. po pranešimo.
Publikacijos: pranešimai bus publikuojami recenzuojamame VDA mokslinių straipsnių rinkinyje „Dailė“ (Vilniaus dailės akademijos darbai).

Organizatoriai: VDA Fotografijos ir medijos meno katedra, e. prof. p. Alvydas Lukys, doc. dr. Arūnas Gelūnas, dokt. Vytautas Michelkevičius . Partneris – žurnalas apie medijų kultūrą http://www.balsas.cc

Tagged , , , , ,
%d bloggers like this: