Tag Archives: manipuliacija

Seksas, melas ir Fotošopas (NYTimes)

New York Times: Sex, Lies and Photoshop
Why magazines should let readers know if images have been retouched (video)

Šis trumpas vaizdo klipas pratęsia neseniai pristatytame žurnale Fotografija ’08 plėtojamą vizualinės manipuliacijos temą, tik šį kartą klausimą kelia nebe meno institucija, bet pats New York Times. Klipo pabaigoje nuskamba visai nebloga idėja: jei jau žurnalai nesutinka aprašyti, kokie konkrečiai pakeitimai yra padaryti žurnalo nuotraukoms, tai tuomet gal būtų galima tiesiog imti skelbti retušuotojų vardus — juk jie yra lygiaverčiai manipuliuotų vaizdų produkuotojai? Anoreksija, pasitikėjimo savimi sumažėjimas, depresyvi reakcija į haute couture — tai tik keletas priežasčių, dėl kurių Prancūzija (ko gero, pirmoji Europoje) šiuo metu pagaliau pradėjo svarstyti apie psichologinį manipuliuotų vaizdų poveikį populiariųjų žurnalų skaitytojams ir ši iniciatyva, regisi, jau kelia etinį klausimą: kas yra manipuliuotos nuotraukos referentas?

Jau minėto žurnalo Fotografija ’08 pristatymo metu vienas Lietuvos Fotografų Sąjungos narys pasipiktinęs paklausė (žinoma, retoriškai), ar žurnalo viršelis yra atviras pornografijos demonstravimas. Tuo momentu visi pristatymo dalyviai buvo pernelyg apstulbinti tokio prelegento viražo, todėl į šį ir daugelį kitų iš anksto paruoštų jo klausimų nebuvo atsakyta. Taigi, tęsdamas šio posto temą, atsakau: mergina viršelyje (visų pirma) neturi bambos. Visa kita — čia ir čia.

Tagged , , , , , ,

“Apgauk mane gerai, arba manipuliacija kaip istorinė tiesa”: paskaitos tekstas

Nusprendžiau publikuoti tekstą, kurį naudojau skaitydamas pranešimą Šiuolaikinio Meno Centre (2008 m. spalio 3 d.), nes sulaukiau kelių prašymų pateikti kokią nors dokumentaciją. Šis tekstas, savo ruožtu, sudarytas iš straipsnio “Apgauk mane ir daryk tai gerai” (kuris netrukus bus paskelbtas leidinyje “Fotografija ’08”) bei vėliau prirašytų pastabų ir komentarų.

Nuo pat pirmųjų atvaizdo inkorporavimo į žiniasklaidą dienų, „istorinės akimirkos“ samprata tapo priklausoma nuo daugybės reguliavimo, režisavimo, cenzūravimo veiksnių. Istorija turėjo atrodyti „tikriau“ už pačią tiesą. Dažnai paaiškėja, kad tai, kas „yra matoma“, yra tai, kas „yra rodoma“. Tačiau kas nuo to pasikeičia?

Kalbant apie manipuliaciją medijuojamo atvaizdo turiniu, paprastai turima omenyje technika, kurios pagalba transformuojama tikrovėje esančio referento vaizdinė reprezentacija siekiant pakeisti pačios tikrovės suvokimą. Kitaip tariant, manipuliuoti – tai turėti reikalų su referentu per jo reprezentaciją. Mąstant apie istorinei reprezentacijai skirtą atvaizdą, galima klausti: koks ir kur yra medijuojamo pranešimo turinio referentas ir ką galima vadinti „autentišku“ istorinio įvykio atvaizdu?

Continue reading

Tagged , , ,

“Apgauk mane gerai, arba manipuliacija kaip istorinė tiesa”: ŠMC, spalio 3 d., 18 val.

Vilniuje, ŠMC, tebesitęsiant projektui “Lietuvos fotografija ’08” toliau rengiamos paskaitos ir pokalbiai apie vizualumą, fotografiją, tekstus ir kultūros aktualijas. Penktadienį, spalio 3 d., 18 val. skaitysiu pranešimą “Apgauk mane gerai, arba manipuliacija kaip istorinė tiesa,” kuriuo plėtosiu vizualiosios manipuliacijos tematiką. Tai bus savotiškas manipuliacijos kaip kasdienio reiškinio aktualizavimas dabartinės kultūros kontekste. Įėjimas laisvas.

Nuo pat pirmųjų atvaizdo inkorporavimo į žiniasklaidą dienų, „istorinės akimirkos“ samprata tapo priklausoma nuo daugybės reguliavimo, režisavimo, cenzūravimo veiksnių. Istorija turėjo atrodyti „tikriau“ už pačią tiesą. Dažnai paaiškėja, kad tai, kas „yra matoma“, yra tai, kas „yra rodoma“. Tačiau kas nuo to pasikeičia?
Kalbant apie manipuliaciją medijuojamo atvaizdo turiniu, paprastai turima omenyje technika, kurios pagalba transformuojama tikrovėje esančio referento vaizdinė reprezentacija siekiant pakeisti pačios tikrovės suvokimą. Kitaip tariant, manipuliuoti – tai turėti reikalų su referentu per jo reprezentaciją. Mąstant apie istorinei reprezentacijai skirtą atvaizdą, galima klausti: koks ir kur yra medijuojamo pranešimo turinio referentas ir ką galima vadinti „autentišku“ istorinio įvykio atvaizdu?
Tagged , ,
%d bloggers like this: