Tag Archives: Keistos tiesos

Straipsnis: “‘Keistos tiesos’: tarp pranešimo ir suvokimo”

Dienraščio “Klaipėda” skiltyje “Gintaro Lašai” aptikau Gyčio Skudžinsko straipsnį apie “Keistų Tiesų” parodą Klaipėdos Parodų Rūmuose.

Tagged , , , ,

“Keistos Tiesos” Klaipėdos parodų rūmuose – parodos atidarymas rugsėjo 28d.

planas_1_aukstas.jpg

pakvietimas-avers-web.jpg

Klaipėdoje bus rodoma trijų dalių videoprojekcijų instaliacija. Žemiau – įvado tekstas apie projektą.


Kai mintys formuluojamos emocionaliai neprisirišus prie jų turinio, stiprėja tiek pasaulėvoka, tiek savivoka. O šiame projekte emocionaliai nepriklausomas “kalbėtojas” yra kompiuteris. Reikėtų pabrėžti, jog sakinio dalių, iš kurių konstruojami sakiniai, parinkimas – mano kūrybos vaisius, todėl neišvengiamai įtakoju atitinkamų temų (menas, politika, sociumas), kurios išryškėja skaitant vieną po kito atsirandančius sakinius, atsiradimą.Viena iš atraminių projekto tezių- pranešimas yra jo kontekstas, t.y., tas pats tekstas būdamas skirtingose erdvėse gali sukelti skirtingas asociacijas ir vertinimus, kas ir yra “Keistų tiesų” tikslas. Šie tekstai funkcionuoja aplinkoje kaip tam tikras netikėtas atradimas ir neišvengiamai sąveikauja su kontekstu, kuriame jie eksponuojami- parodų sale, miesto erdve, viešos paskirties pastatų interjerais. Šiuo projektu imuosi tyrinėti asmeninio teksto suvokimo galimybes viešose erdvėse.Pats projektas – tai trumpi sakiniai, nedidelės sentencijos. Teksto, kurį generuoja kompiuteris, eksplikavimas vyksta naudojant įvairias priemones – monitorius, projektorius, švieslentes. Tekstas sudaromas iš jau duotų žodžių, kurie pagal specialiai sukurtą algoritmą atsitiktine tvarka “surenkami” į sakinį. Toks teksto generavimas vyksta nuolatos, kas tam tikrą laiko intervalą. Stebint besikeičiančius tekstus, neįmanoma numatyti, koks konkrečiai tekstas pasirodys netrukus. Tačiau kiekvienas gautas sakinys yra prasmingas tiek gramatiškai, tiek semantiškai. Savotišką paralelę galima atrasti Senovės Kinų “Pranašysčių Knygoje” (I-Chin), kur skaitytojas turi išmesti pagaliukus, pagal kurių kombinaciją sudaroma heksograma, o ji savo ruožtu nurodo į atitinkamą tekstą – jo prasmė turi būti suvokta kaip atsakymas į “čia ir dabar” užduotą klausimą. Šį pavyzdį pasitelkiu ne todėl, kad ketinčiau mistifikuoti, ar siūlyčiau iš anksto apibrėžtą suvokimo principą. Priešingai – palieku laisvę interpretacijai, asmeniniams apmąstymams, atsitiktinumams ir sutapimams, kurie dažnai tampa naudingais stengiantis pozityviai vertinti aplinką bei save.

Tomas Čiučelis, 2007

Tagged , , , , , ,

“Keistos tiesos” vaizduotėje

kt07-pvz01.jpg

Vilnius, Žygimantų gatvė (Komp. simuliacija)

kt07-pvz02.jpg

Vilnius, senamiestis (Komp. simuliacija)

Maždaug taip atrodo naktinės projekcijos. Vienintelė bėda- tai projektorius. Projektoriai su ksenono lempomis kol kas yra prabanga. Galima iš esmės apsieiti ir su mažaisiais projektoriukais, ypač mažiau apšviestose ir ne tokiose panoramiškose erdvėse. Bandysiu fiksuoti rezultatus ir post’int nuotraukas.
Vizualiai rezultatas panašus į Martin Firrell ir Jenny Holzer darbus, bet taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio, kadangi čia naudojamas visiškai kitas tekstų “kūrimo” principas. Kiekviena sakinio dalis- nepriklausomai viena nuo kitos- atsitikiniu būdu parenkama iš daugybės galimų variantų. Visas procesas vyksta stebėjimo metu- sakinio dalys keičia viena kitą kas nedidelius laiko intervalus. Kiekviena gaunama kombinacija prasminga ir gramatiškai, ir semantiškai- štai čia ir yra ta didžioji darbo dalis. O kombinacijų skaičius yra pakankamai didelis (įvairiose projekcijose jis skirtingas), kad beveik nebūtų galima perskaityti tos pačios kombinacijos du kartus- t.y., sakiniai nesikartoja. Numatyti, kokia susidarys sekanti kombinacija, neįmanoma…

Tagged , ,

Parodos “KOMENTARAI@3xpozicija.lt” atidarymas spalio 18d.


Paroda “KOMENTARAI@3xpozicija.lt”- viešo kuravimo internetu rezultatas. Lietuvoje tai naujovė. Nors pagrindinė parodos teminė gairė buvo postfotografija kaip reiškinys, ji galiausiai tapo fotografija kaip taikiniu. Taip nutiko po truputį aiškėjant konceptualiems bei vizualiems parodos kontūrams, kai dalyviai, išsibendravę ir išsikomentavę 3XPOZICIJOS tinklalapyje bei susitikę ”gyvai”, galiausiai apsisprendė dėl savo darbų.
Pats parodos pavadinimas gana aiškiai nurodo į konceptualų parodos pobūdį. Ką gali žinoti, gal tai paprastesnis būdas palaikyti distanciją su estetinės bei etinės kritikos objektu. Kita vertus, jo motyvacija vis tik daugialypė- žmogus su pakankamu analoginiu bei skaitmeniu išsilavinimu Continue reading

Tagged , , , , , , ,
%d bloggers like this: