Asociacija “Lietuvos-Vokietijos forumas” pristato projektą „Mes visi skirtingi, visi vienodi“

Iki š.m. gegužės 31 d. Vilniuje vyks tarptautinio projekto „Mes visi skirtingi, visi vienodi“ kūrybinės dirbtuvės, į kurias kviečiami dalyvauti tiek pavieniai, tiek ir bendrijoms priklausantys tautinių mažumų atstovai. Projekto ekspozicijos bus rengiamos Vilniuje, Klaipėdoje, Lenkijos, Čekijos bei Vokietijos miestuose. Šį „Europos kultūrų dialogo metų 2008“ projektą vykdo asociacija „Lietuvos-Vokietijos Forumas“.

Projektu bus siekiama sudaryti naujas tarpkultūrinio bendradarbiavimo sąlygas, kurios padėtų naujai pažvelgti į tautinių mažumų problemas, kultūrinę savimonę ir identitetą. Projektas orientuojasi į socialinę tautinių mažumų atstovų integraciją ir pasitelkia identitetą formuojančius ženklus, idiomas, prietarus, išankstines nuostatas, stereotipus kaip pagrindines dialogą skatinančias, provokuojančias ir pozicionuojančias priemones. Naudojama viešumo strategija ir gana plati projekto realizavimo geografija (ekspozicijos Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje, Voketijoje) padės pasiekti didesnę auditoriją ir paskatinti intensyvesnį dialogą tarp Lietuvos ir užsienio menininkų, prisidės prie Lietuvos kultūros sklaidos.

Šio idėja projekto iniciatoriams kilo ilgai diskutuojant ne tik apie tautinių mažumų statusą, jų galimą ir esamą padėtį Lietuvoje, bet ir apie asmenines patirtis. Kaip teigė projekto kuratorė R.Černiauskaitė, „kartais tam, kad pripažintum elementarias tiesas, reikia peržengti nemažai prietarų ir baimių, kurios ilgainiui susiformuoja visuomenėje, kuri atsisako paprasčiausių bendravimo su kitataučiais formų. Žinoma, dažnai bendravimui trukdo kalbiniai barjerai, tačiau šiuo atveju universali meno kalba padės atrasti naujas bendravimo perspektyvas.“

Projekto kuratorė: Rimantė Černiauskaitė („Lietuvos-Vokietijos Forumas“);
menininkai: Tomas Čiučelis ir Jovita Ambrazaitytė.

Detaliau apie projektą

Pagrindinė projekto dalis – meninės „dirbtuvės” tautinėse bendrijose, kurių metu bus surengta fotosesija su visais norinčiais. Ketinama portretuoti žmones, priklausančius kitoms kultūroms ir tuo atskleisti žmonių tautinio identiteto ženklus, kuriuos kiekvienas žmogus sąmoningai, ar nesąmoningai siekia parodyti. Fotografijose žmonės bus vaizduojami kaip socialiniai vienetai, išoriškai (savo apranga, laikysena, atributika) vienaip, ar kitaip deklaruojantys savo kitatautiškumą, kadangi šiuo atveju būtent vizualios skirtybės, „kitoniškumas” formuoja asmens tapatumą. Tai kūrybinis žaidimas, kuriame formali estetinė forma (fotografuojama visu ūgiu, sklaidytoje šviesoje, neutraliame, baltame fone), rodomi jausmai ir simboliai tampa pagrindiniais meninės kalbos elementais. Visa projekto „dirbtuvių” metu surinkta medžiaga, visi padaryti portretai bus naudojami parodose, kurios bus rengiamos Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Vokietijos miestuose. Parodos vyks viešosiose erdvėse – miesto aikštėse, skveruose, kur videoprojekcijų pagalba vaizdai bus projektuojami ant pastatų sienų. Kartu su portretais videoprojekcijų ant pastatų metu bus rodomi ir tekstai, funkcionuojantys ir kaip savarankiški konceptualiojo meno kūriniai, ir kaip integrali projekto dalis, padedanti aiškiau perteikti projekto idėją ir siekius. Tam bus naudojami specialiai sukurti ir videoprojekcijoms miesto erdvėje pritaikyti tekstai (plačiau apie projektą “Keistos tiesos” – https://tomchatter.wordpress.com/keistos-tiesos/). Į viešąją erdvę orientuota projekto forma atspindi pagrindinę jo idėją – integruoti „kitoniškumo” ženklus į kasdienes erdves, skatinti tarpkultūrinį dialogą ir ieškoti naujų to dialogo formų. Miestuose, kuriuose vyks parodos, taip pat bus rengiamos analogiškos „dirbtuvės” su vietinių tautinių bendrijų nariais ir nauja medžiaga papildys esamus ekspozicijos portretus.

Vieta: Vilnius

Laikas: Balandžio mėnuo.

TRUMPAI APIE PROJEKTO AUTORIUS IR JŲ VEIKLĄ

Rimantė Černiauskaitė

Klaipėdos universiteto Baltijos šalių istorijos magistrė (2001 m.), projektų vadovė, asocijacijos vadovė. 6 metus dirbo Nidoje Thomo Manno memorialiniame muziejuje, bendradarbiavo su Thomo Manno kultūros centru, dirbo festivalių direktorės asistente, Klaipėdos jūrų muziejumi (buvo INTERREG 3 projekte istorinės dalies ekspertė), knygų „Neringos veidai“ ir „Iš priklausomybės – į nepriklausomybę“ sudarytoja, staripsnių autorė. Traptautiniame Thomo Manno festivalyje 2006-2007 m. buvo parodų kuratorė. Organizavo ir vadovavo tarptautiniams meniniams projektams „Gamta ir žmogus“, kuriuose menininkai kartu su mokytojais biologais sprendė įvairias gamtosaugines problemas. Organizavo ir skaitė pranešimus meniniuose ir taip pat istoriniuose tarptautiniuose projektuose pvz. 2007 m. tarptautinės “Kultūrų savaitėje”.

Tomas Čiučelis

Vilniaus Dailės Akademijos bakalauras (2005), konceptualaus meno kūrėjas, vertėjas. Bendradarbiauja su VšĮ „MENE“ bei internetiniu portalu apie aktualią ir medijų kultūrą www.balsas.cc, verčia straipsnius, knygas (N.Chomsky „Hegemonija arba išlikimas“, L.Manovich „Naujųjų medijų kalba“). Dalyvauja parodose su savo skaitmeninėmis teksto instaliacijomis (2006 m. paroda „KOMENTARAI@3xpozicija.lt“ Fotografų Sąjungos galerijoje, Vilniuje; 2007 m. personalinė paroda „Keistos tiesos“ Klaipėdos Parodų Rūmuose).
Projekte „Mes visi skirtingi, visi vienodi“ dalyvauja kaip konceptualių tekstų autorius. Šie tekstai bus pateikiami ir kaip savarankiški kūriniai, ir kaip sudėtinė projekto dalis.
2004 m. atsiradęs ir nuo to laiko nuolat papildomas projektas „Keistos tiesos“ įgauna vis naujus pavidalus, kurie prisitaiko prie įvairių kontekstų. Projektu „Mes visi vienodi, visi skirtingi“ pradedamas naujas „Keistų tiesų“ etapas, įgavęs pavadinimą „Tekstai miestui“.

Jovita Ambrazaitytė

Vilniaus Dailės Akademijos bakalaurė (2005). Dirbo LDM Gudyno restauravimo dirbtuvėse, fotografe (2005-2007). Publikuotos fotografijos „Lietuvos dailės muziejaus metraštis” (2007), „Vilniaus universiteto herbariumo senoji kolekcija“). Projekte „Mes visi skirtingi, visi vienodi“ dalyvauja kaip portretų fotografė.
“Įdomu, kaip portertauojamieji atskleis save priešais objektyvą, ar galima bus įžvelgti jų tapatybę? Man šis projektas veikiau panašus į žaidimą, kuriame per fotografiją ieškoma būdų pažinti „kitą“. Panašiu principu kažkada susipažinau su savo kaimynais. „Polocko 8“ (diplominis darbas, audio- video instaliacijoja, UMI galerija,2005). Todėl nudžiugau gavusi pasiūlymą dirbti šitame projekte. Noriu išbandyti savo santykį į žmogų per fotografiją. Džiugu, kad galiu išeiti ir stebėti – fiksuoti didesnes žmonių grupes (šiuo atveju – tautines mažumas).”

Daugiau informacijos:

Rimantė Černiauskaitė, „Lietuvos-Vokietijos Forumas“

mob. +370 618 57709, info@ltdeforumas.lt

Advertisements
Tagged ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: